Mer mat från Västerbotten

En regional livsmedelsstrategi och en plattform för stärkande av livsmedelsnäringen i Västerbotten

Men vad ska vi äta då?

Lokalproducerat och hållbart är begrepp som ofta hörs i sammanhang där livsmedelsproduktion och konsumtion diskuteras. Men vad innebär det att producera och konsumera livsmedel hållbart? Vilken betydelse har egentligen matens ursprung? Det diskuterade vi under ett...

Uppstartsmöte december 2017

Den 8 december 2017 arrangerades ett uppstartsmöte för arbetet med Västerbottens regionala livsmedelsstrategi, med god uppslutning från många olika aktörer inom länets livsmedelsutveckling.

Kalender

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Mer mat från Västerbotten är ett samarbete mellan