Nyhetsarkiv

Nästa steg

Nu är allt underlag insamlat och sammanställningen av livsmedelsstrategin kan börja.

Fokusområden spelar in till strategin

För att skapa en översiktlig helhetsbild över strategins innehåll har vi delat upp arbetet i 12 olika fokusområden. Nedan följer rapporter från några av områdena och de frågor som behandlats under 2018.

Workshop om samisk matvision

Den samiska kulturarvet är en viktig del av Västerbotten. Traditioner och sätt att producera mat som vi behöver ta tillvara på, men också ta hänsyn till i den regionala livsmedelsstrategin. I samarbete med Svenska Samernas Riksförbund arrangerades en workshop för att lyfta de behov och förutsättningar som finns hos samiska livsmedelsaktörer.

Västerbotten mästare i mathantverk

Under 2018 års SM i Mathantverk gjorde Västerbotten strålande insatser och tog hem fyra guld, fyra silver och ett brons. Pristagarna tävlade i klasserna charkuteri, fiskförädling, mejeri och innovativt mathantverk.

Externa livsmedelsprojekt

Runt om i länet pågår flera parallella projekt med fokus livsmedel och livsmedelsproduktion. Här hittar du information kring några av dem.

Hur påverkade torkan våra lantbrukare?

Det varma klimatet under sommaren 2018 var inte bara en fröjd för semesterfirare, utan också en bidragande faktor till torka och uteblivna skördar för våra lantbrukare. Den 18 september höll Länsstyrelsen Västerbotten ett seminarium och workshop kring ämnet och vilka...

Men vad ska vi äta då?

Lokalproducerat och hållbart är begrepp som ofta hörs i sammanhang där livsmedelsproduktion och konsumtion diskuteras. Men vad innebär det att producera och konsumera livsmedel hållbart? Vilken betydelse har egentligen matens ursprung? Det diskuterade vi under ett...

Uppstartsmöte december 2017

Den 8 december 2017 arrangerades ett uppstartsmöte för arbetet med Västerbottens regionala livsmedelsstrategi, med god uppslutning från många olika aktörer inom länets livsmedelsutveckling.

Kalender

Det finns inga kommande evenemang just nu.