Kategori: Aktuellt

Nästa steg

Nästa steg

Nu är allt underlag insamlat och sammanställningen av livsmedelsstrategin kan börja.

Fokusområden spelar in till strategin

Fokusområden spelar in till strategin

För att skapa en översiktlig helhetsbild över strategins innehåll har vi delat upp arbetet i 12 olika fokusområden. Nedan följer rapporter från några av områdena och de frågor som behandlats under 2018.

Workshop om samisk matvision

Workshop om samisk matvision

Den samiska kulturarvet är en viktig del av Västerbotten. Traditioner och sätt att producera mat som vi behöver ta tillvara på, men också ta hänsyn till i den regionala livsmedelsstrategin. I samarbete med Svenska Samernas Riksförbund arrangerades en workshop för att lyfta de behov och förutsättningar som finns hos samiska livsmedelsaktörer.

Västerbotten mästare i mathantverk

Västerbotten mästare i mathantverk

Under 2018 års SM i Mathantverk gjorde Västerbotten strålande insatser och tog hem fyra guld, fyra silver och ett brons. Pristagarna tävlade i klasserna charkuteri, fiskförädling, mejeri och innovativt mathantverk.

Externa livsmedelsprojekt

Externa livsmedelsprojekt

Runt om i länet pågår flera parallella projekt med fokus livsmedel och livsmedelsproduktion. Här hittar du information kring några av dem.

Hur påverkade torkan våra lantbrukare?

Hur påverkade torkan våra lantbrukare?

Det varma klimatet under sommaren 2018 var inte bara en fröjd för semesterfirare, utan också en bidragande faktor till torka och uteblivna skördar för våra lantbrukare. Den 18 september höll Länsstyrelsen Västerbotten ett seminarium och workshop kring ämnet och vilka...