För att skapa en översiktlig helhetsbild över strategins innehåll har vi delat upp arbetet i 12 olika fokusområden. Nedan följer rapporter från några av områdena och de frågor som behandlats under 2018 och 2019.

Fokusområde Ägarskiften – Vem tar över gården?
Fokusområde Transport och logistik
Fokusområde Lokal mat i offentliga kök
Fokusområde Utbildning och kompetensförsörjning
Ett rikt odlingslandskap
Fokusområde Fysisk planering för ökad livsmedelsproduktion
Fokusområde Krisberedskap
Klimat
Fokusområde Regler och villkor
Fokusområde Småskalig livsmedelsproduktion och försäljningsvägar